Diakonin hjälper och stöder

 

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakonissan Kristina Örn har mottagning enligt tidsbeställning, tel. 050 5414740, i Prästgården Västersolfvägen 12

Solfs församling har även ett frivilligt team, diakoniansvarsgruppen, som ställer upp och hjälper till inom diakonin. De representerar olika områden i Solf och känner till personer i sitt område som kan behöva hjälp. Ansvarspersonerna ser gärna att man kontaktar dem när det kärvar till sig.


Ann-Charlotte Granholm, Mobacken, 050-5265365        
Ulla Björknäs, Munsmo, 050-4005748            
Lisbeth Svarvars, Östersolf, 0500-503150            
Lisen Lervik, Söderfjärden, 050-5217960            
Ann-Lena Sjöberg, Västersolf, 050-5322499              
Gunilla Ahlbäck, Ängarna-Rimal, 050-3442470        
Christina Berg, centrum, 050-3016745

 

Stödtelefon för närstående till missbrukare

 

Stöd och hjälp

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök