Högmässa

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässor och gudstjänster på helgdagar.

Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard. 

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässa eller gudstjänst firas i regel kl. 10.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.

 

Textläsare

Högmässan skapas av alla gudstjänstfirare tillsammans. Textläsare vid högmässan är oftast någon annan än prästen, vilket berikar gudstjänsten.

Textläsare vid gudstjänsten kan man vara oftare eller mera sällan, t.ex. några gånger per år.

Meddela kyrkoherden eller någon annan anställd om du vill bli textläsare.

Man behöver inte ha någon särskild utbildning för uppgiften för att fungera som textläsare!