Pastorskansliet i Solfs församling

Du kan ta kontakt till pastorskansliet (tel 044-770 8122 eller [email protected]) när du har frågor om eller vill boka eller beställa

-

-     Dop

-     Vigsel

 

-     Bokning av evenemang och utrymmen

-     Annonsering och information

-     Prenumeration av Kyrkpressen 

   

      I ärenden om begravningar samt gravskötsel, ring begravningsenheten på telefon 040-356 6398.

      Ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar från Kustens och Ålands Centralregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorskansliet i Solf är öppet torsdagar kl 13-16.  

 

Du kan ändå ringa också alla övriga dagar kl 9-14. (förutom onsdag, då är kansliet stängt!)

Västersolfvägen 12

65450 Solf

Tfn 044 770 8122

[email protected]

 

(Pastorskansliet är beläget i prästgården)

Sommarhortensia

Tag kontakt

Kanslist (20%)
Korsholms svenska församling Solfs församling
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Västersolfvägen 12
65450 Solf