Pastorskansliet i Solfs församling

Du kan ta kontakt när du har frågor om eller vill boka eller beställa

-     Ämbetsbevis, släktutredningar, släktforskning

-     Dop

-     Vigsel

 

-     Bokning av evenemang och utrymmen

-     Annonsering och information

-     Prenumeration av Kyrkpressen 

   

      I ärenden om begravningar samt gravskötsel, ring begravningsenheten i Gamla Vasa 040-356 6398  

 

 

 

      Klicka fram församlingens höstbroschyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet:

Måndag kl. 8-13

Torsdag kl. 14-17

 

Västersolfvägen 12

65450 Solf

Tfn 06-3440 026

Fax 06-3440 296

solfs.forsamling@evl.fi

(Pastorskansliet är beläget i prästgården)

Prästgården

t.f kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
044 770 8122
Västersolfvägen 12
65450 Solf