Pastorskansliet i Solfs församling

Du kan ta kontakt när du har frågor om eller vill boka eller beställa

-

-     Dop

-     Vigsel

 

-     Bokning av evenemang och utrymmen

-     Annonsering och information

-     Prenumeration av Kyrkpressen 

   

      I ärenden om begravningar samt gravskötsel, ring begravningsenheten i Gamla Vasa tel. 040-356 6398 

      Ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar från Kustens och Ålands Centralregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet:

Torsdag kl. 14-17

 

Telefontid måndagar kl 8-13 (enbart telefonsamtal, kanslisten är inte på plats i Solf)

Västersolfvägen 12

65450 Solf

Tfn 044 770 8122

Fax 06-3440 296

solfs.forsamling@evl.fi

 

(Pastorskansliet är beläget i prästgården)

Tag kontakt

t.f. Kanslist
Korsholms svenska församling Solfs församling
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Västersolfvägen 12
65450 Solf