Pastorskansliet i Solfs församling

Du kan ta kontakt med pastorskansliet, tel 044-770 8122 eller e-post solfs.forsamling@evl.fi om du har frågor eller vill boka eller beställa

-

-     Dop

-     Vigsel

 

-     Bokning av evenemang och utrymmen

-     Annonsering och information

-     Prenumeration av Kyrkpressen 

   

      I ärenden gällande begravningar samt gravskötsel, ring begravningsenheten i Korsholms kyrkliga samfällighet på telefonnr. 040 356 6398.

     

       Ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar fås från Kustens och Ålands Centralregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorskansliet i Solf är öppet torsdagar kl 9-14  

 

Du kan ändå ringa också alla övriga dagar kl 9-14. (förutom onsdag, då är kansliet stängt, och på fredagar har vi öppet kl 9-12!)

Västersolfvägen 12

65450 Solf

Tfn 044 770 8122

solfs.forsamling@evl.fi

 

(Pastorskansliet är beläget i prästgården)

Sommarhortensia

Tag kontakt

Kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Västersolfvägen 12
65450 Solf