Söndagsskolan startar igen på höstterminen. 

Alla barn är välkomna till söndagsskolan! Ingen äldersgråns.

Söndagsskolan följer ett samnordiskt program "Skatten - på äventyr med Gud ". På ett lekfullt och barnanpassat sätt tas olika bibelberättelser  upp. Sång, bön och lek ingår.

Söndagsskolan hålls på  gudstjänsttid 10.00-11.00. Terminens första träff blir den 15.9. Det är flera olika ledare som håller söndagsskola. Dagens tema och ledare ses under"Evenemang".    

Söndagsskola hålls varje söndag fram till den 24.11. utom då familjegudstjänst hålls och på höstlovet. Observera att familjegudstjänsterna börjar 11.00!

Sö 29.9 kl. 11.00 Familjegudstjänst på Mikaelidagen. efteråt servering i församlingshemmet.  

Höstlov 20.10 Ingen söndagsskola

1.12 Första advent, familjegudstjänst kl. 11.00                                                                     


 

 

skatten