Söndagsskolan startar igen 19.1.2020 kl.10.00 i församlingshemmet.

Alla barn är välkomna till söndagsskolan! Ingen åldersgräns. 

Söndagsskolan följer ett samnordiskt program "Skatten - på äventyr med Gud ". På ett lekfullt och barnanpassat sätt tas olika bibelberättelser  upp. Sång, bön och lek ingår.

Söndagsskolan hålls på  gudstjänsttid 10.00-11.00. av flera olika ledare. Dagens tema och ledare hittas under  rubriken "Evenemang".   

Söndagsskola hålls varje söndag  utom då familjegudstjänst hålls och på sportlovet. Observera att familjegudstjänsterna börjar 11.00! 

Sö 2.2 kl. 11.00 Familjegudstjänst på kyndelsmässodagen, efteråt servering i församlingshemmet och Annandag påsk 13.4. kl. 11.00. Äggletning efter kyrkan.

Sportlov 23.2 och 1.3.  Ingen söndagsskola!

                                                                    


 

 

skatten