Missionsvännerna

är en grupp som träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 13 - 15 i församlingshemmet. Vi samlar in medel till Finska Missionssällskapet och Församlingshemsfonden, handarbetar, diskuterar och dricker kaffe. Välkommen med!

Missionsvännernas 1:a träff är onsdagen 18.9 och leds av Barbro Wester

Stick-arbete