Missionsvännerna

är en grupp som träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 13 - 15 i församlingshemmet. Vi samlar in medel till Finska Missionssällskapet och Församlingshemsfonden, handarbetar, diskuterar och dricker kaffe. Välkommen med!

 

Stick-arbete