Kören i kyrkan på Mikaelidagen 2021

Solfs församling erbjuder två körer: Barnkören Solfångarna för barn i lågstadiet, samt Koral-kören för vuxna.

Vänligen kontakta kantor Patrik Vidjeskog för vidare information om dem.