barn som spelar orgel

I församlingen finns några grupper för dig som tycker om att sjunga eller spela!