barn som spelar orgel

I församlingen finns några grupper för dig som tycker om att sjunga eller spela!

Tag kontakt

Kantor, tjänstledig 1.9.2020 - 28.02.2021
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Tag kontakt

t.f. Kantor (1.9.2020 - 28.02.2021)
Solfs församling
Västersolfvägen 12
65450 Solf