Klicka fram församlingens höstbroschyr här

 

Auktion för missionen 18.11 kl 19 i församlingshemmet. Bl.a. bakverk, hantverk, lotteri och kaffe. Gåvor mottages tacksamt!

Pensionärsträff 20.11 kl 13. Tema: Natur och fåglar med Ossian Westlin

Kvinnofrukost 23.11 kl 9. Amanda Audas-Kass, bloggare, författare, läsambassadör och prästfru: "Att dela livet som livet lär". Priset för frukosten är 6 euro, och anmälan bör göras senast på torsdag kl 17 till pastorskansliet: 06 344 0026 eller solfs.forsamling@evl.fi

Högmässa 24.11 kl 10. Mats Björklund och Karolin Wargh.

 

Mathjälp varje torsdag kl 17.30-18.00 på Stundarsvägen 1 (ingång från gårdssidan).

 

fönster