Högmässa 24.3 kl 10. Store, Wargh.

 

Söndagsskola 24.3 kl 10 i FH.

 

Pensionärsträff 27.3 kl 13. Planerat äldreboende i Solf: P-G Näsman. Andakt T-E Store.

 

 

 

T.f. Khde Tor-Erik Store 15.2 – 31.5.2019. Tel. 044-344 0218

 

fönster