Gudstjänst sö 31.5 kl 10 i kyrkan. Mats Björklund, Karolin Wargh och Olof Jern.

Alla gudstjänster sänds direkt via vår Facebook-sida och också på Solf lokal-tv (samt även här på hemsidan efteråt).

 

 

Mathjälpens utdelning av färdigpackade matkassar varje torsdag kl 17.30-18.00 på Stundarsvägen 1!

 

 

 

fönster