Högmässa sö 26.1 kl 10 Mats Björklund, Karolin Wargh

Pensionärsträff on 29.1 kl 13. Janne Sjöström, Erfarenhetstalare, Finlands svenska synskadade. E-S Beukelman håller andakt och leder träffen.

 

KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE  
 
till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Gamla Vasa, Kvevlax och Replot-Björköby. Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 1.6-3.7 eller 6.7-7.8  . Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.  Märk din ansökan med vilket område du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen. 
 
 

 

OBS! Mathjälp på Stundarsvägen 1 (ingång från gårdssidan), torsdagar kl 17.30-18.00. Välkomna!

 

fönster