Högmässa sö 2.8 kl 10 Mats Björklund och Karolin Wargh

Konfirmationsmässor 9.8 kl 10 och kl 13 Mats Björklund, Olof Jern, Karolin Wargh och Alexandra Lumme, sång

Kvällsgudstjänst 16.8 kl 18 Emilia Kontunen och Karolin Wargh

Gudstjänst 23.8 kl 10 Mats Björklund och Karolin Wargh

 

Korsholms kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som förvaltningschef

Vi söker en förvaltningschef till ekonomikontoret i Gamla Vasa vars viktigaste uppgifter är ekonomi-, personal- och allmän kyrklig förvaltning och som i sitt arbete vill föra fram kristna värderingar i en av de största samfälligheterna i Borgå stift.

Förvaltningschefen är ledare för samfällighetens personal, ca. 20 personer inom ekonomi-, fastighets- och begravningsväsendet.

Församlingarnas och samfällighetens totala antal anställda uppgår till ca. 65 personer.

Som förvaltningschefens förman fungerar gemensamma kyrkorådets ordförande.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen med inriktning på ekonomi. Arbetserfarenhet från kyrklig förvaltning, och god samarbetsförmåga räknas som merit.

Språkkraven är fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.

Den sökande skall vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten besätts 1.12.2020 eller enligt överenskommelse.

Den som väljs till tjänsten, bör före tjänsten tillträds förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vid besättande av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Tjänstens avlöning är enligt lönesättningsgrupp J30 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. En fritt formulerad ansökan med CV sänds elektroniskt till e-postadressen frej-erik.sikstrom@evl.fi senast 23.8.2020 före klockan 24:00.

Förfrågningar besvaras av förvaltningschef Frej-Erik Sikström 040 480 7232 och gemensamma kyrkorådets ordförande Jari Friman 050 595 9275.

 

 

Gemensamma kyrkorådet i Korsholms kyrkliga samfällighet

 

 

Kyrkan sommartid med blå himmel i bakgrunden.