Klicka fram församlingens höstbroschyr här

Säsongsavslutning på Kronvik lö 14.9 drop-in från kl 18. Medverkan: Fredrik Kass, Amanda Audas-Kass, musik av en grupp från Kongo.

Gudstjänst sö 15.9 kl 10.00 Mats Björklund och Karolin Wargh

Höstmarknad på Lovisas missionsstuga på sö kl 11-16. Loppis, lotteri och kaffe!

Missionsvännerna samlas ons 18.9 kl 13 i församlingshemmet. Ledare Barbro Wester

 

 

Mathjälp varje torsdag kl 17.30-18.00 på Stundarsvägen 1 (ingång från gårdssidan). OBS! Frivilliga behövs till att dela ut maten samt hämta den från Sundom. Vänligen kontakta Gun-Lis Landgärds, tel 050 541 4740 för mera information!

 

fönster