Gudstjänst på De stupades dag sö 15.5 kl 10. Firas tillsammans med Sundom kapellförsamling. Malin Lindblom, Patrica Strömbäck. Sundomkören dir. Monica Heikius. Även Kenth Nedergård (Korsholms kommun) och Per-Göran Näsman (Krigsänkebarnen rf) medverkar. Efter gudstjänsten blir det kransnedläggning vid hjältegraven.

Motion för mission må 16.5 kl 9 utanför församlingshemmet. Andakt och promenad under ledning av Joanna Holm.

Föräldra-barnträff ti 17.5 kl 9.30 i församlingshemmet.

Högmässa sö 22.5 kl 10 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.

Motion för mission må 23.5 kl 9 utanför församlingshemmet. Andakt och promenad under ledning av Joanna Holm.

Föräldra-barnträff ti 24.5 kl 9.30. Avslutningspicknick i Tallbacksparken.

Högmässa to 26.5 kl 10 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.

Gudstjänst sö 29.5 kl 10 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.

 

Kyrkporten
Församlingshemmet