Pensionärsträffar 2022 


Pensionärsträffar ordnas varannan vecka (jämna veckor) kl 13 i församlingshemmet i Solf.

 

Träffarna vårterminen 2023 ordnas enligt följande:

 

18.1 

1.2 

15.2

1.3

15.3

29.3 - OBS! Pensionärerna åker på utflykt till Malax denna onsdag. Bussen går 12.30 från församlingshemmet!

19.4

10.5 - Församlingsutfärd till Närpes och Kristinestad!

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

humle