Pensionärsträffar

Pensionärerna träffas i Församlingshemmet varannan onsdag kl. 13-15. Andakt, föredrag, allsång, samtal och kaffe. Välkommen med i gemenskapen!

 

Teman för pensionärsträffar i Solfs församling hösten 2019

 

11.9 Volontär i Ryssland; Gun-Lis Landgärds berättar och visar bilder

25.9 Musik och sång; Tomas Fant

9.10 Att leva med funktionsnedsättning; erfarenhetstalare Stina Österbro

23.10 Om Världsarvsporten; Kenth Nedergård

6.11 Besök av Replots församlings pensionärer

20.11 Natur och fåglar; Ossian Westlin

13.12 Obs, fredag! Julfest i församlingshemmet, Lucia från Solf skola medverkar

humle