Pensionärsträffar 2022 


Pensionärsträffar ordnas varannan vecka (jämna veckor) kl 13 i församlingshemmet i Solf.

 

Träffarna hösten 2022 ordnas enligt följande:

 

14.9   Britten Nylund, "Att se på annat sätt"

28.9   Christina Wiik, "Hälsan ur ett helhetsperspektiv"

12.10 Johanna Skarper, "Välfärdsområdet-vad innebär det?"       

26.10 Stina Mellberg och Holger Rönnqvist, "Jorden runt på 116   dagar"

11.11 Benjamin Häggblom

23.11 Karl-David Långbacka, "Det sitter i väggarna - gamla hus och människors livsöden" 

13.12 Julfest i församlingshemmet

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

humle