Pensionärsträffar 2022 

 


Pensionärsträffar ordnas varannan vecka (jämna veckor) kl 13 i församlingshemmet i Solf.

 

Välkomna!

 

 

humle