Koralkören

är en stämkör som medverkar 2-3 gånger/termin vid gudstjänster och konserter. Vi övar 2-3 gånger inför varje uppträdande. Övningar onsdagar kl. 18.30-20.00 i församlingshemmet. Du som tycker om att sjunga - kom med! Du är också välkommen trots att du inte har någon tidigare körvana! Tag kontakt med kantor Patrik Vidjeskog om du vill veta mera!

Koralkören kommer att medverka i högmässan på Marie Bebådelsedag27.3.2022 och övar därför några onsdagar före. Första övningen 16.3 kl 18.30 i församlingshemmet. Som körledare funktionerar Patrik Vidjeskog.

Koral-körens notpapper