kyrkan

Högmässa

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten.

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. Ungefär en gång per månad firas Ordets gudstjänst, då utgår nattvarden.

Högmässan hålls i regel kl. 10.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.

Högmässan, är hela församlingens gudstjänst. Men ibland firas Mässa för små och stora eller Gudstjänst för små och stora, och då är gudstjänsten kortare och direkt anpassad för barnen. På samma sätt kan olika specialgudstjänster ordnas, t.ex. ungdomsgudstjänster.

I Kyrkpressen och i torsdagens Vasabladet annonseras om högmässor och annat verksamhet i församlingen.

Textläsare

Högmässan skapas av alla gudstjänstfirare tillsammans. Textläsare vid högmässan är oftast någon annan än prästen, vilket berikar gudstjänsten. Textläsare vid gudstjänsten kan man vara oftare eller mera sällan, t.ex. några gånger per år.

Meddela kyrkoherden eller någon annan anställd om Du vill bli textläsare.

Man behöver inte ha någon särskild utbildning för uppgiften för att fungera som textläsare, men under hösten 2016 samlas textläsarna till en kortkurs om hur man läser liturgiska texter.