Altartavlan i Solf kyrka

Gudstjänsten

 

På söndagen och under de stora helgerna är det fest i församlingen. Då samlas vi till gudstjänst i Solf kyrka!

Gudstjänstens uppgift är att stärka vår tro på Gud och vår gemenskap med varandra. Den hjälper oss att minnas bönens, Bibelns, dopets och nattvardens betydelse och ger oss mod att leva som kristna i vardagen.

Centrum i församlingens liv och verksamhet är gudstjänsterna på söndagar. Då möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard.

Bönen är en viktig del av gudstjänsten, inte minst bön för människorna och livet i den egna församlingen och på den egna orten!

Högmässan utgör vanligen gudstjänst med nattvard. 

Gudstjänsten eller högmässan hålls i regel kl. 10.00 på söndagar och andra helgdagar, men ibland firas kvällsgudstjänst.

Gudstjänsten, är hela församlingens gudstjänst. Men ibland firas Gudstjänst för Små och Stora och då är gudstjänsten kortare och direkt anpassad för barnfamiljer. Familjegudstjänsterna hålls kl 11. 

I Kyrkpressen, Vasabladet och här på hemsidan annonseras om gudstjänster, högmässor och annan verksamhet i församlingen!

Textläsare

Högmässan skapas av alla gudstjänstfirare tillsammans.

Textläsare vid högmässan är oftast någon annan än prästen, vilket berikar gudstjänsten. Textläsare vid gudstjänsten kan man vara oftare eller mera sällan, t.ex. några gånger per år.

Meddela gärna kyrkoherden eller någon annan anställd om du vill bli textläsare.

 

Fotograf: Bernice Sjöberg

Mamma och barn i kyrkan