Beslutsfattande i församlingen

Solfs församling har ett församlingsråd bestående av åtta församlingsmedlemmar som valts för en fyraårsperiod 2023-2026.

Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden följande medlemmar:

Johan Kanckos, kyrkoherde, ordförande

 1. Beukelman Ebba-Stina
 2. Björknäs Ulla 
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig (vice ordförande)
 5. Smeds Jeanette
 6. Wester Barbro
 7. Westerlund Camilla
 8. Vestling Siv-Britt

Suppleanter är:

Bergström Thommy
Engblom Britt-Marie

Snåfs Eva


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Asplund Monica
 2. Bjon Christer
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig

Suppleanter är:

Tallgård Inger

Wester Ragnvald

 

2022 ordnades församlingsval och om det kan du läsa mera här!

 

 

 

Solveig Pått är vice ordförande i församlingsrådet.
Solveig Pått är vice ordförande i församlingsrådet.