Beslutsfattande i församlingen

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Korsholms kyrkliga samfällighet. Eftersom församlingarna i Korsholm lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna.

Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2023-2026.

Protokollen från gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden kan du läsa här.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Korsholms kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Mandatperioden är två år. 

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutandeorgan när det gäller den konkreta verksamheten. Mandatperioden är fyra år. 

Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsråden väljs vid församlingsvalet.  Senaste val hölls 20.11.2022. Följande val hålls i november 2026.

 

Solfs församlings församlingsråd består av åtta ordinarie församlingsrådsmedlemmar och två suppleanter.

Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2023 - 2026 följande medlemmar (i alfabetisk ordning):

Johan Kanckos, kyrkoherde, ordförande

 1. Bergström Thommy
 2. Beukelman Ebba-Stina
 3. Björknäs Ulla 
 4. Pått Solveig (vice ordförande)
 5. Smeds Jeanette
 6. Wester Barbro
 7. Westerlund Camilla
 8. Vestling Siv-Britt

Suppleanter är:

 1. Engblom Britt-Marie
 2. Snåfs Eva


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Asplund Monica
 2. Bjon Christer
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig

Suppleanter är:

Tallgård Inger

Wester Ragnvald

 

2022 ordnades församlingsval och om det kan du läsa mera här!

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut nr 1 Anställning av dagklubbsbiträde

Beslut nr 2 Anställning av vikarie för dagklubbsledare

Beslut nr 3 Förlängning av kantorstjänst

Beslut nr 4 Förlängning av t.f. diakoniarbetartjänst

Beslut nr 5 Förlängning av anställning av dagklubbsvikarie

Beslut nr 6 Förlängning av vikariat för ledande dagklubbsledare

 

Församlingsrådets protokoll

 

2024

 

Protokoll nr 1 -  sammanträde 22.2.2024

Besvärsanvisning nr 1

Protokoll nr 2 - sammanträde 21.3.2024

Besvärsanvisning nr 2

Protokoll nr 3 - sammanträde 3.5.2024

Besvärsanvisning nr 3

 

2023

Protokoll nr 1 - sammanträde 26.1.2023

Protokoll nr 2 - sammanträde 23.2.2023

Protokoll nr 3 - sammanträde 23.3.2023

Protokoll nr 4 - sammanträde 20.4.2023

Protokoll nr 5 - sammanträde 11.5.2023

Protokoll nr 6 - sammanträde 5.10.2023

Bilagor till protokoll nr 6. Fondstadgan och Egendom som överförs.

Protokoll nr 7 - sammanträde 25.10.2023

Bilaga till protokoll nr 7: förvaltningsstadga och verksamhetsplan

Protokoll nr 8 - sammanträde 16.11.2023

Bilagor till protokoll nr 8: Instruktion för diakoniarbetet och Kollekterna för år 2024

 

2022

 

Protokoll nr 1 - sammanträde 16.2.2022

Protokoll nr 2 - sammanträde 31.3.2022

Protokoll nr 3 - sammanträde 19.5.2022

Protokoll nr 4 - sammanträde 22.9.2022

Protokoll nr 5 - sammanträde 27.10.2022

Protokoll nr 6 - sammanträde 1.12.2022

Solveig Pått är vice ordförande i församlingsrådet.
Solveig Pått är vice ordförande i församlingsrådet.