Beslutsfattande i församlingen

Solfs församling har ett församlingsråd bestående av åtta församlingsmedlemmar som valts för en fyraårsperiod. Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2019-2022 följande medlemmar:

Mats Björklund, kyrkoherde, ordförande

 1. Kerstin Weckström, vice ordförande
 2. Thommy Bergström
 3. Ulla Björknäs
 4. Alf-Martin Haagensen
 5. Solveig Pått
 6. Jeanette Smeds
 7. Eva Snåfs
 8. Barbro Wester

Suppleanter är:

Martin Holm
Emma Lill-Their


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Christer Bjon
 2. Mats von Essen
 3. Inger Tallgård
 4. Ragnvald Wester

Suppleanter är:

Stefan Holm

Monica Asplund.

Beredning av och verkställande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sker i den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkoråd, där Solfs församling under mandatperioden 2019-2022 företräds av Kerstin Weckström som är församlingsrådets viceordförande.

2022 ordnas församlingsval och om det kan du läsa mera här!

 

 

 

Kyrkoherden Patrica Strömbäck är ordförande i församlingsrådet.
Kyrkoherden Patrica Strömbäck är ordförande i församlingsrådet.