Heliga Trefaldighetskyrkan i Solf

Den första kyrkan i Solf byggdes år 1626, när församlingen hörde till Malax pastorat. Den var ganska liten och kallades först bönehus. Småningom blev Solf kapellförsamling under Malax med egen präst på orten. Mot slutet av 1700-talet hade befolkningen vuxit så att den blev för liten och när den därtill blivit nedsliten var behovet av en ny kyrka uppenbart.

Uppdraget att rita den gick till Johan Elfström, som var verksam vid byggandet av hovrätten i Gamla Vasa (i dag Korsholms kyrka). Han har också ritat kyrkorna i Replot och Pörtom, samtliga ovanliga och vackra i all sin enkelhet. Vid denna tid krävde lagen att kyrkorna skulle byggas av sten på grund av många kyrkobränder. Men man fick dispens på grund av svårigheter att få byggnadsmaterial. Solf kyrka invigdes på Trefaldighetssöndagen år 1786, därav namnet ovan, som dock sällan används.

Det märkligaste och mest omtalade föremålet i kyrkan är altaruppsatsen, som är 90 år äldre än kyrkan. Den inköptes från Hudiksvalls kyrka år 1796. Att den lyftes ut där lär ha berott på att i koret fanns ett fönster som den skymde och dels på att den inte längre var moderiktig i upplysningstidens anda. Men när museipersonal från staden besökte oss på 1980-talet skulle de gärna ha köpt den tillbaka.

Det finns legender om hur Solfborna kom över den. En säger att säljägare härifrån skulle ha gått i land i Hudiksvall och av en ren slump frått reda på saken och inköpt verket.

En annan säger att schatullmakaren Fredrik Emanuel Schultz, som idkade skeppsfart till Stockholm med två fartyg, hade fått reda på saken och ombesörjt köpet. Den senare versionen verkar mera trolig. Schultz var också den som tillverkade predikstolen i kyrkan.

Altaruppsatsen är inte, som en turist trodde, krigsbyte från mellan-Europa, utan äkta svenskt hantverk. Träarbetena är gjorda av belätesnidaren Måns Jonsson Granlund i Hudiksvall och målningarna av Dionysios Möuchhoven. Den senares namn tyder på att han hade rötter i Holland, det har antagits att han kunde varit son till Hendrick Munnichhoven, en holländsk målare verksam i Sverige 1650-1664.

Kyrkans orgel restaurerades och förstorades avsevärt år 1983, Kangasala orgelfabriks sista verk.

Utvändigt målades kyrkan år 1988 och 1994 gjordes en stor renovering. Altaruppsatsen har restaurerats två gånger.

I gamla tider hette det att Solf kyrka är en "bönhörande kyrka". Ett litet rörande uttryck för den tidens tro, men framför allt ett vittnesbörd om att man har upplevt bönesvar här, vilket många av oss kan bekräfta i dag.

En dansk musiker, god vän med vår dåvarande kantor, gästade oss flera somrar och vikarierade ibland kantorn. Hans utlåtande vid första besöket var enkelt och klart. Han satte sig vid orgeln, såg ut över kyrkan och sade "denna kyrka har vänlig atmosfär". Ett omdöme som gladde mig mycket och som jag helt delar. Där har vi också en god målsättning för vår kyrka och församling, den ska ha vänlig atmosfär, vara inbjudande och kärleksfull, inte negativ och frånstötande.

Välkommen att dela gemenskapen i Heliga Trefaldighetskyrkan i Solf!

Ingmar Weckström