Barnen leker i klubben

Dagklubben hålls måndagar kl. 9.30-12.30.

Vi leker både ute och inne, pysslar och har en gemensam samling. Vi äter också tillsammans ett mellanmål (som barnen tar med hemifrån).

Terminsavgiften för dagklubben är 50 euro.

 

Om du vill veta mera, ta kontakt med barnledaren Elisabeth Ström, tel. 050-581 8023 eller elisabeth.strom@evl.fi.

 

Ni får också gärna komma och bekanta er, ta då kontakt på förhand och kom överens om tid.