Prästgården

Västersolfvägen 12 , 65450 Solf

Prästgården

Pastorskansliet samt ungdomsutrymmena finns i prästgården. I verksamhetsutrymmena ryms sammanlagt 30 personer.

Info
Svår att nå med rullstol
Toalett