Lovisas vänner

Lovisas vänner är en grupp volontärer/frivilliga medarbetare i Lovisas Missionsstuga. Vi jobbar parvis under öppethållningstiden, lördagar kl. 11-14, enligt en turlista. Därutöver träffas hela gruppen ibland för att ställa i ordning, speciellt inför marknader på Stundars då även vi har många besökare.

Vill du komma med i hjälparbetet och bli en av Lovisas vänner? Vi välkomnar nya medlemmar med i gruppen! Ta kontakt med diakoniarbetare Joanna Holm, 050 541 4740, eller besök Lovisas Missionsstuga någon lördag och meddela ditt intresse till de som då jobbar där.

Se också Lovisas missionsstuga

Lovisas missionsstuga