Lovisas vänner

Lovisas vänner är en grupp med frivilliga som ställer upp som försäljare i Lovisas Missionsstuga.

Vi jobbar parvis under öppethållningstiden, lördagar kl. 11-14, enligt en turlista.

Därutöver träffas hela gruppen ibland för att ställa i ordning, speciellt inför marknader på Stundars då även missionsstugan har många besökare.

 

Vill du komma med i hjälparbetet och bli en av Lovisas vänner? Vi välkomnar nya medlemmar med i gruppen!

Ta kontakt med diakoniarbetare Joanna Holm, 050 541 4740, eller besök Lovisas Missionsstuga någon lördag och meddela ditt intresse till de som då jobbar där.

 

Se också Lovisas missionsstuga

Lovisas missionsstuga
Lovisas på hösten