Om vänförsamlingen i Audru, nedtecknat av Kerstin Borg, församlingens kontaktperson

 

Sedan 1995 har vi en vänförsamling i Audru, beläget 10 km väster om Pärnu. Audru församling har ca 200 medlemmar varav ett femtiotal deltar i församlingsarbetet. I ett land som i femtio år lytt under Sovjetunionen är situationen för kyrka och kristen tro mycket annorlunda än hos oss. Ingen kristendomsundervisning i skolorna, ingen kyrkskatt eller andra medel.

När landet blev självständigt 1991 fanns ett nyvaknat intresse för kristen tro. Kärntruppen i vår vänförsamling består av medlemmar som döptes och konfirmerades som unga vuxna och nu är i medelåldern. Senare konfirmerade har ofta varit dels ungdomar som flyttat bort för studier och jobb och dels vuxna som konfirmerats för att få vigas i kyrkan eller döpa sina barn.

Många kyrkor var förstörda efter Sovjet-tiden men Audru snart 400-åriga kyrka hade inte använts för andra ändamål. Den utgör församlingens enda verksamhetsutrymme. Enda uppvärmningsmöjligheten är en kamin i sakristian. Man firar alltså gudstjänst i en kall kyrka. Allt arbete görs på frivillig basis förutom att man har en deltidsanställd präst. Man hade turen att i sjutton års tid få ha Tiina Janno anställd som kyrkoherde. Hon bodde i en lärarbostad på skolan i Audru och hade musikundervisning i skolan och fick också ha en del undervisning i kristen tro inför helger. Tiina fanns som en representant för kyrkan i närsamhället. Hon flyttade hösten 2019 hem till Ösel för att ta hand om sina gamla föräldrar. Sedan februari 2020 heter prästen Lembit Tammsalu. Han är lärare i samhällsämnen och bor med sin familj i Pärnu. Han har hand om två andra församlingar förutom Audru.

Vi har försökt stöda vår vänförsamling dels med ekonomiska bidrag och dels genom att besöka varandra. Ganska många Solf-bor har besökt Audru kyrka eller mött Audru-bor här i vår egen församling. Besöken har varit viktiga för dem i deras ensamma och utsatta tillvaro. Många av de små församlingar som uppstod i Estland på 90-talet finns inte mer. Prästbristen är stor och avlöningen blygsam.

Jag har i många år fungerat som ledare för vår församlings Estlands-arbete och av intresse också lärt mig en del estniska. Jag sköter kontakten främst via telefonsamtal till Ester Osjamets som fungerar både som frivillig ekonom och kyrkvaktmästare i Audru. 

 

 

Bild av taket på kyrkan
Nyårsmässa i Audru-kyrka
Nyårsmässa i Audru-kyrka 2021