12.4.2022 Kyrktaket i Audru är färdigt!

Strax före påsken 2022 meddelades från Audru församling att renoveringen av kyrktaket är färdig! Underbara nyheter! Tusen tack ännu en gång till alla som var med och bidrog!

 

 

 

 

Om vänförsamlingen i Audru, nedtecknat av Kerstin Borg, församlingens kontaktperson

 

Sedan 1995 har vi en vänförsamling i Audru, beläget 10 km väster om Pärnu. Audru församling har ca 200 medlemmar varav ett femtiotal deltar i församlingsarbetet. I ett land som i femtio år lytt under Sovjetunionen är situationen för kyrka och kristen tro mycket annorlunda än hos oss. Ingen kristendomsundervisning i skolorna, ingen kyrkskatt eller andra medel.

När landet blev självständigt 1991 fanns ett nyvaknat intresse för kristen tro. Kärntruppen i vår vänförsamling består av medlemmar som döptes och konfirmerades som unga vuxna och nu är i medelåldern. Senare konfirmerade har ofta varit dels ungdomar som flyttat bort för studier och jobb och dels vuxna som konfirmerats för att få vigas i kyrkan eller döpa sina barn.

Många kyrkor var förstörda efter Sovjet-tiden men Audru snart 400-åriga kyrka hade inte använts för andra ändamål. Den utgör församlingens enda verksamhetsutrymme. Enda uppvärmningsmöjligheten är en kamin i sakristian. Man firar alltså gudstjänst i en kall kyrka. Allt arbete görs på frivillig basis förutom att man har en deltidsanställd präst. Man hade turen att i sjutton års tid få ha Tiina Janno anställd som kyrkoherde. Hon bodde i en lärarbostad på skolan i Audru och hade musikundervisning i skolan och fick också ha en del undervisning i kristen tro inför helger. Tiina fanns som en representant för kyrkan i närsamhället. Hon flyttade hösten 2019 hem till Ösel för att ta hand om sina gamla föräldrar. Sedan februari 2020 heter prästen Lempit Tammsalu. Han är lärare i samhällsämnen och bor med sin familj i Pärnu. Han har hand om två andra församlingar förutom Audru.

Vi har försökt stöda vår vänförsamling dels med ekonomiska bidrag och dels genom att besöka varandra. Ganska många Solf-bor har besökt Audru kyrka eller mött Audru-bor här i vår egen församling. Besöken har varit viktiga för dem i deras ensamma och utsatta tillvaro. Många av de små församlingar som uppstod i Estland på 90-talet finns inte mer. Prästbristen är stor och avlöningen blygsam.

Jag har i många år fungerat som ledare för vår församlings Estlands-arbete och av intresse också lärt mig en del estniska. Jag sköter kontakten främst via telefonsamtal till Ester Osjamets som fungerar både som frivillig ekonom och kyrkvaktmästare i Audru. Vid samtal i slutet av september förstod jag att de behövde få ekonomisk hjälp för renovering av kyrktaket, och det snarast!

 

Kyrktaket i Audru

I många år har man insett att takplattorna borde bytas. Efter att förgäves ha sökt bidrag från estniska staten sedan 2015 lyckades man få ett anslag om 70.000 euro för 2020. Med hjälp av det bidraget och de 7000 man själv förutsattes bidra med lyckades man byta bjälkar och plattor på den del av kyrktaket som är närmast tornet. För innevarande år beviljades 150.000 euro och församlingen förutsattes bidra med 15.000 euro

Fjolåret hade tömt församlingens resurser och den här sommaren kunde man inte ordna konserter för att få in medel på grund av Covid-restriktioner. Inte heller lyckades man få ansökt bidrag från Pärnu kommun dit Audru numera hör.

Vid telefonsamtal i september förstod jag att situationen kändes hopplös. Då lovade jag att vi skulle samlas med Estlandskommitten och se vad vi kunde göra för att hjälp dem.

Resultat hittills:

4500 euro har beviljats från Lovisas Missionsstuga.

En välgörenhetskonsert med CHURCH HILL BOYS och Kristoffer Streng ordnades lördagen 13.11 kl 18 i Solf kyrka och inbringade hela 3064,51 euro. 

Totalt inbringade insamlingen från Solfs församling ca 8300 euro - helt fantastiskt! Tack till alla inblandade!

 

Bild av taket på kyrkan
Bild av taket på kyrkan
Nyårsmässa i Audru-kyrka 2021
Nyårsmässa i Audru-kyrka 2021