Skriftskola och konfirmation

Varje år ordnas konfirmandundervisning för dem som skall konfirmeras det år de fyller 15 år. Om man går i skola t.ex ett år senare eller tidigare än sina jämnåriga kan man erbjudas möjlighet att gå i skriftskola med sina klasskamrater.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisningen och omfattar minst 80 h.

Under hösten och vintern träffas konfirmandgruppen regelbundet till undervisning, ungdomssamlingar och gudstjänstbesök. Du kan läsa mera om skriftskolan här.

 

Enskild skriftskola

Enskild skriftskola ordnas vid behov för vuxna eller den som av andra orsaker behöver det. Vuxenskriftskolan utgör minst 20 h.

 

 

Konfirmationsrosor
Snart konfirmerade!

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Läs om vad konfirmation innebär

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten