Solfs begravningsplats

Begravningsplatsen finns alldeles invid kyrkan. Gravplats reserveras via begravningsenheten tel. 040-356 6398. Begravningsenheten lyder under Korsholms kyrkliga samfällighet, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.

På begravningsenheten kan man göra avtal om sommarskötsel av gravar enligt olika avgifter.

Det finns att tillgå gravar med plats för en kista eller flera kistor bredvid varandra. Om det handlar om att gravsätta urnor ryms betydligt flera per gravplats. På begravningsplatsen finns också särskilda gravplatser anvisade för urnor.

Det finns också en minneslund.

 

GRAVSKÖTSELAVGIFTER FRÅN OCH MED 1.1.2021 I KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Gravplats 50 år

Kommunmedlem: 100,-

Icke kommunmedlem: 430,-

Urnegravar / urneplats 50 år

Kommunmedlem: 50,- 

Icke kommunmedlem: 230,-

Minneslund (plats, arbete och namnskylt)

Kommunmedlem: 120,-

Icke kommunmedlem: 170,-

Grävning och iståndsättning av kistgrav

Kommunmedlem: 400,-

Icke kommunmedlem: 400,-

Grävning och iståndsättning av urnegravar och barngravar

Kommunmedlem: 60,-

Icke kommunmedlem: 60,-

 

Gravvårdsavtal

 

OBS! Sommarskötsel bör bokas senast 31.5.

 

Sommarskötsel med en blomma (15.5-15.9) 60,-

Sommarskötsel med två blommor (15.5-15.9) 68,-

Sommarskötsel (en blomma och ljung) 15.5-31.10: 73,-

Extra blomma eller ljung/år: 15,-

Endast bevattning och skötsel 55,-

 

5-års gravskötselavtal med en blomma 320,-

5-års gravskötselavtal utan blomma (bevattning och skötsel) 280,-

10-års gravskötselavtal med en blomma 680,-

10-års gravskötselavtal utan blomma 595,-

 

Bekanta dig med lokalerna