Solfs begravningsplats

Begravningsplatsen finns alldeles invid kyrkan. Gravplats reserveras via begravningsenheten tel. 040-356 6398. Begravningsenheten lyder under Korsholms kyrkliga samfällighet, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.

På begravningsenheten kan man göra avtal om sommarskötsel av gravar enligt olika avgifter.

Det finns att tillgå gravar med plats för en kista eller flera kistor bredvid varandra. Om det handlar om att gravsätta urnor ryms betydligt flera per gravplats. På begravningsplatsen finns också särskilda gravplatser anvisade för urnor.

Det finns också en minneslund.

 

GRAVSKÖTSELAVGIFTER FRÅN OCH MED 1.1.2023 I KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Gravplats 50 år

Kommunmedlem: 107,-

Icke kommunmedlem: 460,-

Förlängning av gravrätt 25 år: 54,-

 

Urnegravar / urneplats 50 år

Kommunmedlem: 54,- 

Icke kommunmedlem: 246,-

Förlängning av gravrätt 25 år: 27,-

 

Minneslund (plats, arbete och namnskylt)

Kommunmedlem: 128,-

Icke kommunmedlem: 182,-

 

Grävning och iståndsättning av kistgrav: 428,-

Grävning och iståndsättning av urnegravar och barngravar: 64,-

 

Gravvårdsavtal

 

OBS! Sommarskötsel bör bokas senast 31.5.

1-åriga avtal

Bevattning och skötsel: 68,-

Skötsel med en sommarblomma: 74,-

Skötsel med två sommarblommor: 79,-

Skötsel med en sommarblomma och en höstljung: 88,-

Skötsel med två sommarblommor och en höstljung: 93,-

Tilläggspris för skötsel som beställs efter 31.5: 30,-

 

5-åriga avtal

5-års bevattning och skötsel: 302,-

5-års avtal med en sommarblomma 328,-

5-års avtal med två sommarblommor: 359,-

5-års avtal med en sommarblomma och en höstljung: 406,-

5-års avtal med två sommarblommor och en höstljung: 432,-

 

 

10-års avtal

10-års bevattning och skötsel: 635,-

10-års avtal med en sommarblomma 690,-

10-års avtal med två sommarblommor: 756,-

10-års avtal med en sommarblomma och en höstljung: 854,-

10-års avtal med två sommarblommor och en höstljung: 909,-

 

Gravvårdsavtal kan beställas per e-post: begravningsenheten.korsholm@evl.fi eller via telefon 040-356 6398. Vi behöver veta vems grav avtalet gäller, vilken typ av avtal som önskas samt beställarens adressuppgifter.

 

Efter 31.5 kan enbart 1-åriga avtal göras och en extra avgift tillkommer!