tror hoppas älskar

Följande valdes till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i valet 2022.

 

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2023-2026 följande medlemmar:

Johan Kanckos, kyrkoherde, ordförande

 1. Bergström Thommy
 2. Björknäs Ulla 
 3. Beukelman Ebba-Stina
 4. Pått Solveig
 5. Smeds Jeanette
 6. Wester Barbro
 7. Westerlund Camilla
 8. Vestling Siv-Britt

Suppleanter är:

Engblom Britt-Marie

Snåfs Eva


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Asplund Monica
 2. Bjon Christer
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig

Suppleanter är:

Tallgård Inger

Wester Ragnvald

 

 

 

Dessa datum behöver man komma ihåg!

 

Kandidatnomineringen avslutas 15 september 2022.

Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022.

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Kom ihåg att ta identitetsbevis med! Kandidaternas nummer finns på församlingarnas webbplatser då kandidatrekryteringen avslutats.

Den egentliga valdagen är söndag 20 november 2022.

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. Listan på vallokalerna publiceras på den här webbplatsen i september 2022.

 

 

Klockstapeln hösttid