Följande valdes till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i valet 2022.

 

Till församlingsrådet hör under mandatperioden följande medlemmar:

Patrica Strömbäck, kyrkoherde, ordförande

 1. Beukelman Ebba-Stina
 2. Björknäs Ulla 
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig
 5. Smeds Jeanette
 6. Wester Barbro
 7. Westerlund Camilla
 8. Vestling Siv-Britt

Suppleanter är:

Bergström Thommy
Engblom Britt-Marie

Snåfs Eva


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Asplund Monica
 2. Bjon Christer
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig

Suppleanter är:

Tallgård Inger

Wester Ragnvald

 

Några av våra församlingsrådsledamoter

 

 

Våra representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet

Dessa datum behöver man komma ihåg!

 

Kandidatnomineringen avslutas 15 september 2022.

Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022.

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Kom ihåg att ta identitetsbevis med! Kandidaternas nummer finns på församlingarnas webbplatser då kandidatrekryteringen avslutats.

Den egentliga valdagen är söndag 20 november 2022.

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. Listan på vallokalerna publiceras på den här webbplatsen i september 2022.

 

 

Klockstapeln hösttid