tror hoppas älskar

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november väljer också Solfs församling in nya förtroendevalda.

 

Förtroendevalda besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur.

Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet genom att antingen själva ställa upp som kandidat eller genom att rösta på en kandidat i din egen församling.

Valbudskapet 2022:

 

Någon tror på, hoppas på och älskar dig

Kyrkan är en gemenskap där alla är välkomna sådana som de är. Den 20 november 2022 väljer din församling nya förtroendevalda, som bland annat fattar beslut om hurdan verksamhet som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Församlingsvalet är också ett val som handlar om värderingar. Hur skulle du vilja att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, vad skulle du vilja förändra? De lokala förtroendevalda väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i hela kyrkan.

 

På den här sidan finns allt du behöver känna till om församlingsvalet 2022!

Dessa datum behöver man komma ihåg!

 

Kandidatnomineringen avslutas 15 september 2022.

Om du vill kandidera men inte hör till kyrkan bör du bli medlem i en församling snarast möjligt. Församlingen bör bekräfta ditt medlemskap senast den dagen!

Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022.

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Kom ihåg att ta identitetsbevis med! Kandidaternas nummer finns på församlingarnas webbplatser då kandidatrekryteringen avslutats.

Den egentliga valdagen är söndag 20 november 2022.

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. Listan på vallokalerna publiceras på den här webbplatsen i september 2022.

Kandidatnominering

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Valets viktiga datum