Vinterbild av Solf kyrka. Fotograf: Solveig Fogde

Solfs församling erbjuder också en del program för vuxna

 

Motion & Mission: Varje måndagmorgon samlas ett gäng glada motionärer kl 9.30 utanför församlingshemmet för att gå en gemensam promenad med diakoniarbetaren Joanna. Man börjar alltid med en kort andakt och därefter går man på promenad. Varmt välkommen med om du vill ha sällskap och motion!

Varannan måndag (jämna veckor), med start 20.3 ordnas Karacafé i församlingshemmet. Det är en träff för alla byns karlar och det blir föreläsningar, diskussioner och naturligtvis kaffe med dopp! 

Varannan onsdag (udda veckor) kl 13 är det pensionärsträff i församlingshemmet. Då är det också program och kaffe som står på agendan.

Bönegruppen träffas varje måndag kl 19 på vinden i församlingshemmet. Dit får man komma utan förhandsanmälan och man behöver inte heller binda sig till något, utan komma då det passar. Bönegruppen tar också gärna emot förbönsämnen.

Kvinnofrukostar ordnas ca 1 gång per termin. Frukosten ordnas på lördagmorgnar och det är alltid en intressant gäst inbjuden. Tidigare gäster har varit t.ex. Susanne Marins och Mikaela Nyqvist.

 

 

Fågeltornet - fotograferat av Susanna Fogde

Foto: Susanna Fogde