Höst-hortensia

Solfs församling erbjuder också en del program för vuxna

 

Varannan måndag (jämna veckor), med start 18.9 ordnas Karacafé i församlingshemmet. Det är en träff för alla byns karlar och det blir föreläsningar, diskussioner och naturligtvis kaffe med dopp! 

Varannan onsdag (udda veckor) kl 13 är det pensionärsträff i församlingshemmet. Då är det också program och kaffe som står på agendan.

Bönegruppen träffas varje måndag kl 19 på vinden i församlingshemmet. Dit får man komma utan förhandsanmälan och man behöver inte heller binda sig till något, utan komma då det passar. Bönegruppen tar också gärna emot förbönsämnen.

Kvinnofrukost ordnas ca 1 gång per termin. Frukosten ordnas på lördagmorgnar och det är alltid en intressant gäst inbjuden. Nästa Kvinnofrukost kommer att ordnas lördagen 23.9. 

 

Vi ordnar även utfärder ca 1 gång per termin. Den 11.9 kl 11-16 ordnar prosteriet utfärd till Alskat lägergård. På programmet står bl.a. lunch och nattvardsmässa (med Benjamin Häggblom och Rodney Andrén). Dagens gäst är Alaric Mård som berättar om "Begränsningar som utmaning och möjlighet". Utfärden görs tillsammans med Kvevlax- och Vasa svenska församlingar.

På våren gör vi gemensamma utfärder med Replots församling. Tidigare har vi besökt bl.a. Närpes, Nykarleby, Hunurijärvi och Ateljée Autio i Lappajärvi. På programmet står alltid god mat och allsång i bussen!

 

 

Fågeltornet - fotograferat av Susanna Fogde

Foto: Susanna Fogde