Dop

Grattis, ni har fått ett barn! Från församlingens sida hoppas vi att ni vill låta döpa ert barn.

Genom dopet upptas barnet i församlingens och kyrkans gemenskap, och föräldrarna åtar sig å sin sida att tillsammans med faddrarna och församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran samt att barnet i enlighet med sin ålder och mognadsnivå får redskap för att leva ut sin tro så naturligt som möjligt.

Kyrkan döper för att Jesus själv har uppmanat oss att göra så. I Matteusevangeliets sista kapitel kan vi läsa den s.k. Dop- och missionsbefallningen (Matt. 28:18-20).

”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Barnet döps oftast när det är 2-3 månader gammalt, men det kan variera beroende på livssituation. Oberoende om barnet döps eller inte, så ska du meddela barnets namn och uppgifter till DVV tre månader efter att barnet fötts.

 

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder. Fadderns uppgift är att utgöra ett särskilt stöd för familjen under barnets uppväxt och att be för barnet. Att vara fadder är ett hedersuppdrag som föräldrarna ger en person de litar på. Den som döps ska ha minst en fadder som är konfirmerad medlem i en evangelisk-luthersk kyrka. Därtill kan också den vara fadder som hör till en sådan kristen kyrka eller ett sådant kristet religionssamfund som godkänner ett dop som förrättats av en evangelisk-luthersk kyrka

Ifall föräldrarna vill ordna dopkaffe i församlingshemmet eller i prästgårdssalen bör man reservera utrymmet via pastorskansliet, där man också får information om hyrans storlek.

Söndagen efter dopet kungörs dopet i kyrkan och det betyder att barnets namn nämns och församlingen ber en bön för barnet, familjen och faddrarna. Om föräldrarna så önskar kan det ske en annan söndag.

Dopet bör i regel hållas då barnet ca 2-3 månader. Doppräst och kantor ordnas via församlingens pastorskansli. Prästen tar sedan kontakt för att komma överens om en tid för dopsamtal med föräldrarna.

Dop av större barn och vuxna

Om ett större barn, en ungdom eller en vuxen är odöpt och önskar bli döpt, ta kontakt till pastorskansliet eller direkt till kyrkoherden.

En vuxen som döps genomgår en individuell dopundervisning/skriftskola och dopet innebär då samtidigt en konfirmation av dopet. Om det handlar om en ung person som deltar församlingens konfirmandundervsining skiljer man på det, så att dopet sker tidigare och den unga konfirmeras sedan tillsammans med sina kamrater.

Låna dopklänning av församlingen

Solfs församling har en dopklänning som nyblivna föräldrar får låna inför dopet. Rosett finns i såväl rosa som i blått, och även dopduk finns att låna. För mera information kontakta pastorskansliet.

Undantagsförhållanden

Under undantagsförhållandena kan det bli nödvändigt att skjuta fram dopet mer än tre månader. Då skall ni fylla i namnuppgifterna på registreringsblanketten, skriva under den och sända in uppgifterna till:   

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Registrering av namn.

Wolffskavägen 35
65100 VASA

Öppettider

Mån - Fre 9.00 - 16.15

(Besök på serviceställen kräver tidsbokning.) Mera info finner du här: https://dvv.fi/sv/vasa

 

 

Dopbarn
Dopbarn i mammans famn

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Så här går dopet till

Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Här kan du få svar på vanliga frågor om dop

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet