KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

29.1.2019 12.19

KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

 

Till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Korsholm och Replot-Björköby församlingar. Anställningen gäller för ett antal veckor under tiden juni-augusti. Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

Märk din ansökan vilken församling du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen. 

« Till nyhetslistan