Församlingens program v. 7 och 8

7.2.2019 11.52

IMG_20170108_094502_M.jpg

Högmässa 10.2 kl 10. (Obs! Tiden! Gudstjänsttiden har återgått till kl. 10.) Kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman avskedspredikar. Koralkören, Karolin Wargh, Ebba-Stina Beukelman, Gun-Lis Landgärds och Olof Jern medverkar. Efter högmässan kaffe och tårta i FH. 

Söndagsskola 10.2 kl 10 i FH. 

Pensionärsträff 13.2 kl 13 i FH. Anita Storm föreläser om Nytto- och medicinalväxter – Användbara vilda växter. 

”Guds närvaro i ditt liv” 16.2 kl. 16-18 i FH. Församlingsträff med församlingspastor Benjamin Sandell och lärjungaskolan Transform från Petrus församling. Därefter servering före kvällen fortsätter i kyrkan. 

Lovsångs- och förbönskväll 16.2 kl. 19 i kyrkan. I samarbete med KU-kretsen. 

Högmässa 17.2 kl 10. Predikant Benjamin Sandell, församlingspastor i Petrus församling i Helsingfors, liturg Tor-Erik Store, kantor Ida Mitts. Kyrkkaffe.

Prosten Tor-Erik Store fungerar som kyrkoherdens semestervikarie 15-28.2. och som t.f. kyrkoherde 1.3-31.5.2019.

« Till nyhetslistan