Pensionärssamling onsdag kl 13 i fh, tema ”Att vara på flykt”, medv Galina Sandås.

Högmässa domsöndagen 26.11. kl 10 i kyrkan, Ann-Mari Audas-Willman och Heidi Lång. Söndagsskola.