Gudstjänst 22.4 kl 10. Kontunen, Lång. Kyrkkaffe.

Pensionärsträff 25.4 kl 13. Medverkande A-M Audas-Willman, G-L Landgärds och K. Wargh.

Besök av vänförsamlingen från Audru, Estland 27-29.4

Sång- och Musikkväll i kyrkan lö 28.4 kl 18. Uppträdanden av gäster från vänförsamlingen i Audru samt av Koralkören och Michael Wargh. Efteråt servering och samvaro i församlingshemmet.

fönster