Församlingens program 15.11 - 22.11.2018

 

Kvinnofrukost på lö kl 9-11.  ”Vad är viktigt i livet och vardagen?” med Pia Norrbäck-Kackur. Avg. 6 eur. Anmälan senast 15.11 kl 12  till Pastorskansliet: 06-344 0026 eller solfs.forsamling@evl.fi 

Samtalscafé kring missionen med Tor-Erik Store på lördag kl 19 i Prästgården. Samarbete med Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom

Högmässa på söndag kl 11. Predikan av Håkan Granberg. Ann-Mari Audas-Willman och Ida Mitts. Efteråt på kyrkkaffet berättar Håkan och Judy Granberg om sitt arbete i Kina och visar bilder.

Auktion för missionen på måndag kl 19 i Församlingshemmet. Kaffeservering och lotteri m.m. Gåvor tas tacksamt emot!

Pensionärsträff på onsdag kl 13. Reseskildringar från Transsibiriska järnvägen med Henrik Fågelbärj.

 
 
fönster