Ordets gudstjänst sö 15.7. kl 18. Kontunen, Lång. 
 
Högmässa sö 22.7. kl 11. Maria Widén (predikant), Ann-Mari Audas-Willman (liturg), Heidi Lång (kantor). 1968-årskonfirmanderna är särskilt inbjudna.  
 
Konsert Korsholms Musikfestspel to 26.7. kl 21. 
 
 

Notera, i sommar är gudstjänsttiden på söndagar kl 11 el kl 18. Annons torsdagar i Vbl och Kyrkpressen.

OBS! I ärenden om gravskötsel ring begravningsenheten i Gamla Vasa 040 356 6398.

fönster