Pastorskansliet i Solfs församling

Du kan ta kontakt när du har frågor om eller vill boka eller beställa

-     Ämbetsbevis, släktutredningar, släktforskning

-     Dop

-     Vigsel

-     Jordfästning

-     Bokning av evenemang och utrymmen

-     Annonsering och information

-     Prenumeration av Kyrkpressen

-     Gravplatsärenden och gravskötselavtal

 

      Avgifter för gravskötselavtal

 

 

Vårprogrammet 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet:

Måndag-tisdag kl. 10-13

Torsdag kl. 10-12

 

Västersolfvägen 12

65450 Solf

Tfn 06-3440 026

Fax 06-3440 296

solfs.forsamling@evl.fi

(Pastorskansliet är beläget i prästgården)

Prästgården

t.f Församlingssekreterare
(044) 770 8122
Västersolfvägen 12
65450 Solf