Solfs begravningsplats

Begravningsplatsen finns alldeles invid kyrkan. Gravplats reserveras via begravningsenheten tel. 040-356 6398. Begravningsenheten lyder under Korsholms kyrkliga samfällighet, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.

På begravningsenheten kan man göra avtal om sommarskötsel av gravar enligt olika avgifter.

Det finns att tillgå gravar med plats för en kista eller flera kistor bredvid varandra. Om det handlar om att gravsätta urnor ryms betydligt flera per gravplats. På begravningsplatsen finns också särskilda gravplatser anvisade för urnor.

Det finns också en minneslund.

 

GRAVSKÖTSELAVGIFTER 15.5 – 15.9. 2018

Sommarskötsel 55,-

Sommarskötsel med 2 blommor 63,-

Endast bevattning och skötsel 50,-

5-års gravskötselavtal med 1 blomma 290,-

5-års gravskötselavtal utan blomma 250,-

10-års gravskötselavtal med 1 blomma 645,-

10-års gravskötselavtal utan blomma 560,-

Extra blomma eller ljung/år 11,-