Solfs begravningsplats

Begravningsplatsen finns alldeles invid kyrkan. Gravplats reserveras via pastorskansliet.

På pastorskansliet kan man också göra avtal om sommarskötsel av gravar enligt olika avgifter.

Det finns att tillgå gravar med plats för en kista eller flera kistor bredvid varandra. Om det handlar om att gravsätta urnor ryms betydligt flera per gravplats. På begravningsplatsen finns också särskilda gravplatser anvisade för urnor.

Det finns också en minneslund.