barn som spelar orgel

I församlingen finns några grupper för dig som tycker om att sjunga eller spela!

Tag kontakt

Karolin Wargh
Kantor
Västersolfvägen 12
65450 Solf