barn

I Solfs församling finns olika grupper för våra församlingsmedlemmars behov. Här finns något för barn i olika åldrar, familjer, ungdomar, vuxna och pensionärer. Tycker du om att sjunga finns vuxenkör och barnkör.