Till nyhetslistan

Höstkyrka

Oktober-månads program

27.9.2021 13.19

Fr 1.10 kl 18 Infokväll i kyrkan för 2021-2022 års skriftskolelever och vårdnadshavare.

Sö 3.10 kl 11 Gudstjänst med Små & Stora. Familjegudstjänst med sång av Solfångarna samt andra barn som deltar i församlingens verksamhet. Ruth Vesterlund, Olof Jern, Michael Wargh, Annika Lumme och Sanna Huhta. Efteråt kyrksaft och -kaffe i församlingshemmet!

Må 4.10 kl 9 Motion för mission. Samling vid församlingshemmet.

Ti 5.10 kl 9.30 Föräldrabarnträff i församlingshemmet.

Sö 10.10 kl 18 Gudstjänst med Ruth Vesterlund och Michael Wargh

Må 11.10 kl 9 Motion för mission. Samling vid församlingshemmet.

Ti 12.10 kl 9.30 Föräldrabarnträff i församlingshemmet.

On 13.10 kl 13 Pensionärsträff med gäst: Anna-Lena Särs.

Lö 16.10 kl 9.30 Kvinnofrukost med gäst: Susanne Marins. Susanne berättar om sin pilgrimsvandring samt sjunger och spelar! Priset för frukosten är 8 euro (kontantbetalning) och anmälan bör göras senast onsdag 13.10 till Joanna, tel. 050 541 4740.

Sö 17.10 kl 10 Gudstjänst med Ruth Vesterlund och Heidi Lång.

Må 18.10 kl 9 Motion för mission. Samling vid församlingshemmet.

Ti 19.10 kl 9.30 Föräldrabarnträff i församlingshemmet.

Sö 24.10 kl 10 Gudstjänst med Ruth Vesterlund och Heidi Lång.

Må 25.10 kl 9 Motion för mission. Samling vid församlingshemmet.

Ti 26.10 kl 9.30 Föräldrabarnträff i församlingshemmet.

On 27.10 Pensionärsträff kl 13. Gäst: Christina Wiik.

Lö 30.10 kl 19 Bön och lovsångskväll i kyrkan. Andakt med Ruth Vesterlund.

Sö 31.10 kl 10 De äldres kyrksöndag. Kyrkkaffe! Boka kyrktaxi via Joanna Holm, te. 050 541 4740.