Till nyhetslistan

Lägerbarn

Anmälan till sommarens läger har öppnat!

13.4.2021 16.03

Lägret på Kronvik 15-16.5 är ämnat för de barn som i år gått i åk 1-3 och är ett dagläger. Busstransport till och från Kronvik ordnas!

Lägret på Sommaröfort 22-23.6 är för de barn som går i åk 4-6 och är ett övernattningsläger där man sover i tält!

Anmälan till Olof Jern, tel. 050 364 8258!