Till nyhetslistan

Kyrkan i solljus

Nya ansikten i Solfs församling!

26.3.2021 12.30

Förra veckan valdes Heidi Lång till tf. kantor i Solf (hon börjar förmodligen officiellt i juni, men kommer att spela så mycket hon har möjlighet tills tills dess!)

och igår förordnade domkapitlet Fredrik Kass till tf. kyrkoherde på 25% och Ruth Vesterlund till församlingspastor på 85%! I praktiken betyder det att Fredrik mestadels handhar det administrativa medan Ruth sköter förrättningar. Både Fredrik och Ruth börjar 1.4.2021 och förordnandet gäller till 31.8.2021!

Vi önskar alla tre varmt välkomna till Solfs församling!