Till nyhetslistan

Höstblad

Sammankomster med över 10 deltagare förbjuds från och med idag! (12 oktober 2020!)

12.10.2020 09.14

Eftersom tillställningar med över 10 deltagare förbjuds, betyder det att gudstjänsterna firas med enbart medverkande på plats. Däremot kan du följa med gudstjänsterna på vår Facebook-sida!

Även all övrig verksamhet, såsom barnkören, föräldra-barnträffar, pensionärsträffar ställs in fram tills lördagen 31.10.