Till nyhetslistan

Prästgården

Ledig tjänst som ungdomsarbetsledare (80%)

8.10.2020 16.28

Tjänsten som ungdomsarbetsledare (80%) tillsätts tillfälligt för tiden 1.1-31.12.2021. Tjänsten är ledig att sökas senast den 23.10.2020 kl. 15.00, då ansökan skall vara Solfs församling tillhanda.

Behörighetskrav för tjänsten är Socionom YH-examen med inriktning på kyrkligt ungdomsarbete eller annan av biskopsmötet godkänd utbildning samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt nöjaktig förmåga att förstå det andra inhemska språket. Även icke behöriga kan komma i fråga. Som merit för arbetssökande räknas god lokal kännedom.

Innehavaren av tjänsten som ungdomsarbetsledare bör vara konfirmerad medlem av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt 80% kravgrupp 502 jämte årsbundna tillägg.  Tillträde 01.01.2021. Prövotid 4 månader.

Ansökningar jämte betyg och intyg sänds under adressen:

Församlingsrådet i Solfs församling, Västersolfvägen 12, 65450 SOLF.

Valet av tjänsteinnehavare vinner laga kraft sedan intyg över godtagbar hälsa samt utdrag ur straffregistret uppvisats.

Uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Mats Björklund, telefon: 044 344 0218 eller e-post: mats.bjorklund@evl.fi