KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Korsholm, Kvevlax och Replot-Björköby församlingar. Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 1.6-3.7 eller 6.7-7.8  . Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

Märk din ansökan vilken församling du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen.

Till nyhetslistan

KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

20.1.2020 12.47

KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Gamla Vasa, Kvevlax och Replot-Björköby. Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 1.6-3.7 eller 6.7-7.8  . Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

Märk din ansökan vilket område du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen.