Till nyhetslistan

Gemensamt Ansvar insamlingen 2024 samlar in pengar för ökat psykosocialt stöd till unga

Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras och förlora sin livskontroll eller sina möjligheter till ett bättre liv i Finland och ute i världen.

 

Av intäkterna styrs:

20% av insamlingsresultatet riktas till Finlands evangelisk-lutherska församlingar för att stödja deras arbete för ungdomar och regional social hjälpverksamhet på orten.


20% av insamlingsresultatet används för HelsingforsMissions arbete som hjälper ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalsstöd över hela Finland. Programmet School to Belong hjälper sko-
lor att identifiera, lindra och ingripa mot ungdomars ensamhet. Donationerna stöder också De ungas kriscenter som erbjuder unga enkel tillgång till professionellt samtalsstöd och stöd från en frivillig
mentor.

60% av kampanjens resultat riktas till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som stöder arbete i världens kris- och katastrofområden genom att möjliggöra skolgång för barn och unga och genom att erbjuda yrkesutbildning särskilt i flyktingbosättningar.

Läs med om insamlingen Gemensamt Ansvar genom att trycka på denna länk som går till Gemensamt Ansvars webbsida. Öppna länk i ny flik

Du kan donera med Mobilepay: 20856

Donera via nätet, använd då Solfs referensnummer 305695

Om du går via denna länk kommer du direkt till Solfs församlings egna donationssida.

23.1.2024 13.07