Till nyhetslistan

Livspusselkvällar

Livspusslet temaår 2023

12.10 Livspusselkväll i Solfs församlingshem

 

kl 17-18 Salt, sött och samvaro. Servering med frivillig avgift.

kl 18-19.30 Seminarium ”Tro i en förändrad värld” med Matti Aspvik

För dieter eller behov av barnpassning, anmäl med sms senast 6.10 till Sofia, tel. 040 419 1920.

 

9.11 Livspusselkväll i Solfs församlingshem

 

kl 17-18 Salt, sött och samvaro. Servering med frivillig avgift.

kl 18-19.30 Hopp i soffan – samtal om “Tro i en förändrad värld”.

För dieter eller behov av barnpassning, anmäl med sms senast 3.11 till Sofia 040 419 1920.

19.9.2023 12.11