Till nyhetslistan

Kyrkoherdeval i Solfs församling 13.8.2023

Camilla och Johan

Viktiga datum som det gäller att lägga på minnet är:

Vallängden (förteckning över röstberättigade) finns framlagd till påseende på pastorskansliet (Västersolfv. 12) 14.6 kl 9-14 och 15.6 kl 15-19.

Valprov Camilla Svevar: 23.7.2023 kl 10

Valprov Johan Kanckos: 30.7.2023 kl 10

Valdebatt: 3.8 kl 18 i församlingshemmet. (Frågor kan sändas in på förhand till solf.forsamling@gmail.com eller lämnas i postlådan på gården vid församlingshemmet eller i en låda i kyrkan). Valdebatten kommer att strömmas på församlingens Facebook-sida och finns senare också att se på Youtube.

Förhandsröstning: 7 - 11.8.2023 kl 9-18 i församlingshemmet i Solf.

Hemmaröstning 7.8 – 11.8.2023 kl 9-20. (Begäran om hemmaröstning bör göras senast 4.8.2023 före kl 16.)

Valdag: 13.8.2023 kl 10 – 18 i församlingshemmet i Solf.

Susann Nabb-Vornanen
Susann Nabb-Vornanen
Kanslist (20%)
Västersolfvägen 12
65450 Solf

25.5.2023 11.13