Till nyhetslistan

Kyrkoherdetjänsten under sommaren 2023

Sommarhortensia

Kyrkoherdetjänsten sköts enligt följande:

 

Rune Lindblom är tf. kyrkoherde i Solf utanför egen tjänst 1.5 - 14.5.2023.

Mats Björklund tf. kyrkoherde i Solf utanför egen tjänst 15.5 - 30.5.2023.

Rune tf. kyrkoherde i Solf utanför egen tjänst 1.6 – 30.6.2023.

Mats tf. kyrkoherde i Solf utanför egen tjänst 1.7 - 31.8.2023.

 

24.4.2023 12.28