Till nyhetslistan

Gemensamt Ansvar insamlingen 2023

yv_sydan_logo_rgb (2).jpg

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 % till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för att stödja ungdomar genom verksamhet som anknyter till insamlingstemat och för församlingarnas hjälparbete.

Den andra hälften av de insamlade medlen som stannar i hemlandet går till den nationella samarbetspartnern Stationens barn som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälp och dess katastroffond. Årets insamling fokuserar särskilt på Kyrkans Utlandshjälps arbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. 

Procentuellt fördelar sig intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023 på följande sätt:

  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna går till Stationens Barn rf för våldsförebyggande verksamhet.
  • Cirka 20 % av insamlingsintäkterna styrs enligt den insamlande församlingens beslut till verksamhet enligt insamlingstemat eller till församlingarnas hjälpverksamhet.
  • Cirka 60 % styrs till hjälpverksamhet enligt insamlingstemat via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Donera!

Man kan hjälpa på många olika sätt: genom att delta i församlingens evenemang, genom att delta som bössinsamlare eller genom att direkt donera pengar. 

Vid betalning via nätbanken är vårt referensnummer 305695.
Vid betalning med Mobilepay är vårt nummer 20856.

Via denna länk kommer du direkt till Solfs församlings donationssida.

Insamlingskonton

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank: FI14 5000 0120 2362 28

 

Tack för din donation!

 

Insamlingstillstånd: RA/2020/639. På Åland: ÅLR2020/4355.

2.2.2023 14.23