Till nyhetslistan

Äpplen

Augusti-månad i Solfs församling

14.7.2022 10.05

Kvällsgudstjänst sö 7.8 kl 18 med Benjamin Häggblom och Michael Wargh.

Kvällsmässa sö 14.8 kl 18 med Benjamin Häggblom och Patrik Vidjeskog.

Gudstjänst sö 21.8 kl 10 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.

Junior för barn i åk 1-3 må 22.8 kl 12.30-14.30 på prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern.

Chill på vinden för barn i åk 4-5 on 24.8 kl 14.30-16.30 på prästgårdsvinden. Ledare Olof Jern.

Chill på vinden för barn i åk 6 to 25.8 kl 14.30-16.30 på prästgårdsvinden.

Välsignelse av första klassister to 25.8 kl 18 i kyrkan.

Kvällsmässa sö 28.8 kl 18 med Patrica Strömbäck och Patrik Vidjeskog.