Dop

Grattis, ni har fått ett barn! Från församlingens sida hoppas vi att ni snart vill låta döpa ert barn.

Genom dopet upptas barnet i församlingens och kyrkans gemenskap. Vid dopet åtar sig föräldrarna att tillsammans med faddrarna och församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran, att barnet i enlighet med sin ålder och mognadsnivå får redskap för att leva ut sin tro så naturligt som möjligt.

Kyrkan döper för att Jesus själv har uppmanat oss att göra så. I Matteusevangeliets sista kapitel kan vi läsa den s.k. Dop- och missionsbefallningen (Matt. 28:18-20).

”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Dopet hör hemma i gudstjänsten och kan därför gärna hållas i anslutning till söndagens högmässa i kyrkan. Dopet kan också ordnas i hemmet eller på annan plats som föräldrarna och prästen kommer överens om.

 

Faddrar

Varje barn som döps skall ha minst två faddrar, som är döpta medlemmar av kyrkan. Faddrarnas uppgift är att utgöra ett särskilt stöd för familjen under barnets uppväxt och att be för barnet. Att vara fadder är ett hedersuppdrag som föräldrarna kallar en till. Samtidigt representerar faddrarna kyrkan.

Ifall föräldrarna vill ordna dopkaffe i församlingshemmet eller i prästgårdssalen bör man reservera utrymmet via pastorskansliet, där man också får information om hyrans storlek.

Söndagen efter dopet kungörs dopet i kyrkan och det betyder att barnets namn nämns och församlingen ber en bön för barnet, familjen och faddrarna. Om föräldrarna så önskar kan det ske en annan söndag.

Dopet bör i regel hållas då barnet är 0-2 månader. Doppräst och kantor ordnas via församlingens pastorskansli. Prästen tar sedan kontakt för att komma överens om en tid för dopsamtal med föräldrarna.

 

Dop av större barn och vuxna

Om ett större barn, en ungdom eller en vuxen är odöpt och önskar bli döpt, ta kontakt till pastorskansliet eller direkt till kyrkoherden.

En vuxen som döps genomgår en individuell dopundervisning/skriftskola och dopet innebär då samtidigt en konfirmation av dopet. Om det handlar om en ung person som deltar församlingens konfirmandundervsining skiljer man på det, så att dopet sker tidigare och den unga konfirmeras sedan tillsammans med sina kamrater.

 

Församlingsfadder

Barnet som döps kan, om föräldrarna så önskar, få en s.k. församlingsfadder som håller kontakt med familjen kring dopdagen de fyra första åren och bjuder in till församlingens verksamhet som riktar sig speciellt till barnfamiljer. Församlingsfaddern ber för barnet och familjen. Dopprästen kan berätta mera om vad det innebär att ha en församlingsfadder.

 

Låna dopklänning av församlingen

Solfs församling har införskaffat en dopklänning som nyblivna föräldrar får låna inför dopet. Rosett finns i såväl rosa som i blått, och även dopduk finns att låna.

Staty barn och kvinna