Skriftskola och konfirmation

Varje år ordnas konfirmandundervisning för dem som skall konfirmeras det år de fyller 15 år. Om man går i skola t.ex ett år senare eller tidigare än sina jämnåriga kan man erbjudas möjlighet att gå i skriftskola med sina klasskamrater.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisningen och omfattar minst 80 h.

För tillfället genomför Solfs församling ett treårigt försök som innebär att skriftskolan börjar med lägret på sommaren året före man skall konfirmeras. Under hösten och vintern träffas konfirmandgruppen regelbundet till undervisning, ungdomssamlingar och gudstjänstbesök.

 

Enskild skriftskola

Enskild skriftskola ordnas vid behov för vuxna eller den som av andra orsaker behöver det. Vuxenskriftskolan utgör minst 20 h.

Konfirmander
2017-års konfirmander och ledare på Merilä lägergård i augusti 2016