Dagläger på Kronvik 11-13.6

16.5.2019 18.19

Lägret är för de barn som i år gått i åk 1-3. Anmälan till Olof Jern senast 3.6 per sms 050 327 2774 eller olof.jern@evl.fi. Välkommen med!

« Till nyhetslistan