KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE

till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Korsholm, Kvevlax och Replot-Björköby församlingar. Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 1.6-3.7 eller 6.7-7.8  . Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

Märk din ansökan vilken församling du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen.

Dopklänning att låna

4.4.2019 15.41

kastemekko_ruusu_punainen_THUMB.jpg
Solfs församling har införskaffat en dopklänning som nyblivna föräldrar får låna inför dopet. Rosett finns i såväl rosa som i blått, och även dopduk finns att låna.

« Till nyhetslistan