Till nyhetslistan

Juni 2024

Midsommarros framför klockstapeln

Kvällsmässa sö 2.6 kl 18 med Johan Kanckos och Heidi Lång.

Gudstjänst sö 9.6 kl 10 med Johan Kanckos och Patrik Vidjeskog.

Konfirmationsmässa sö 16.6 kl 10 med Johan Kanckos, Sofia Böckelman, Elisabeth Ström och Patrik Vidjeskog.

Midsommargudstjänst lö 22.6 kl 16 på Kronvik lägergård. Gemensam gudstjänst för församlingarna i Korsholm. Predikant är "den sjungande prästen" Frank Isaksson. Efteråt korvgrillning och samvaro. Om man är i behov av transport/kyrktaxi ta kontakt med pastorskansliet senast må 17.6 kl 14. Tel. 044 770 8122 eller e-post: solfs.forsamling@evl.fi.

Gudstjänst sö 23.6 kl 10 med Frank Isaksson och Patrik Vidjeskog.

Kvällsmässa sö 30.6 kl 18 med Johan Kanckos och Patrik Vidjeskog.

20.5.2024 15.23