Missionsvännerna

är en grupp som träffas varannan onsdag kl. 13 - 15 i församlingshemmet. Vi samlar in medel till Finska Missionssällskapet och Församlingshemsfonden, handarbetar, diskuterar och dricker kaffe. Välkommen med!  Kontaktperson är Gun-Lis Landgärds, 050 5414740.