Missionsvännerna

är en grupp som träffas varannan onsdag kl. 13 - 15 i församlingshemmet. Vi samlar in medel till Finska Missionssällskapet och Församlingshemsfonden, handarbetar, diskuterar och dricker kaffe. Välkommen med! Höstens första träff är onsdag 20.9.2017. Kontaktperson är Gun-Lis Landgärds, 050 5414740.

t.f. Diakoniarbetare
(06) 344 0672
Västersolfvägen 12
65450 Solf