Kvinnofrukost

lö 23.9 kl. 9.30
Monika

Solfs församlingshem

Välkommen på kvinnofrukost med gäst Monika Koskinen

Välkommen på kvinnofrukost med gäst Monika Koskinen, universitetslektor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi,

Försakelsens möjligheter - tankar om hur försakelse kan ge oss hälsa i livets olika skeden genom att hjälpa oss få syn på det som är värdefullt i våra liv, ge det utrymme och föra oss närmare varandra.

Föreläsningen baserar sig på hennes doktorsavhandling från 2021: Hälsans tomrum - en hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan.

Anmälan senast 15.9 kl 14 till pastorskansliet, tel 044-770 8122 eller solfs.forsamling@evl.fi
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik