Självständighetsdagens gudstjänst

må 6.12 kl. 10.00

Solfs kyrka

Välkomna på självständighetsdagens gudstjänst!

Helgdag: Självständighetsdagen
Solf kyrka
Predikant: Ruth Vesterlund
Kantor: Heidi Lång