Högmässa

sö 17.10 kl. 10.00 - 11.00
Solfs kyrka

Välkomna på högmässa!

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Solf kyrka
Predikant: Fredrik Kass
Kantor: Heidi Lång