Högmässa

sö 19.9 kl. 18.00 - 19.00
Solfs kyrka

Välkomna på högmässa!

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Solf kyrka
Predikant: Ruth Vesterlund
Kantor: Michael Wargh